ANUNT

in atentia solicitantilor de subventii de la bugetul de stat, pentru anul 2020, in baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridical, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

 

Data limita de depunere a docmentatiei de solicitare a subventiei in baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare, este ultima zi lucratoare a lunii septembrie.

Astfel, pentru anul 2020, cererea insotita de documentele prevazute la art.4 din Normele metodologice, se depune in pachet inchis la registratura Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj in a carei raza teritoriala isi are sediul asociatia, fundatia sau cultul recunoscut in Romania, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pana la data de 30 septembrie 2019, ora 16.

 


 

Rezultatele evaluarii pentru fiecare unitate de asistenta sociala, perioada alocata depunerii si solutionarii contestatiilor in vederea acordarii subventiilor pentru anul 2020 in baza Legii nr. 34/1998 vor fi publicate conform urmatorului calendar:

 

28.10.2019  Publicarea rezultatelor initiale evaluare la avizierul institutiei si pe site-ul propriu;

29.10-30.10.2019  Depunere contestatii;

31.10-05.11.2019  Solutionare contestatii;

06.11.2019  Publicarea rezultatelor finale la avizierul institutiei si pe site-ul propriu.

Anunt in atentia solicitantilor de subventii de la bugetul de stat, pentru anul 2020, in baza Legii nr.34 din 1998